Aqua expert

Garantiärenden

Vi lägger stor vikt i att du och din kund ska känna sig nöjda med vår garantihantering. Därför är det viktigt för både dig som installatör och för din kund att vi arbetar tillsammans för att hitta det som ligger till orsak för just ditt ärende.

Våra garantier är bland branschens bästa och det är vi stolta över. Vi arbetar med ständiga förbättringar vilket kräver identifiering och ett aktivt förebyggande av avvikelser.

 

Före eventuella garanti arbeten

För att identifiera orsaken till avvikelsen måste varje ärende grundligt utredas. Vid en funktionsavvikelse är första steget att utesluta yttre faktorer som kan orsaka avvikelsen. Påbörja inga garantiarbeten, kontakta oss alltid först. Det är också av största vikt att du får möjlighet att ta del av hur vår garantihantering fungerar så att missförstånd, misstolkningar och muntliga löften undviks. Det är alltid garantivillkoren som är gällande. Arbeten påbörjade utan vårt godkännande har vi inget betalningsansvar.

 

Kunduppgifter

Ordernr*

Fyll i ditt ordernummer

Namn*

Fyll i ditt namn

Adress*

Fyll i din adress

Postnummer*

Fyll i ditt postnummer

Postort*

Fyll i ditt postort

Telefon*

Fyll i ditt telefonnummer

E-post

Installatörsuppgifter

Namn*

Fyll i ditt namn

Adress*

Fyll i din adress

Postnummer*

Fyll i ditt postnummer

Postort*

Fyll i ditt postort

Telefon*

Fyll i ditt telefonnummer

Sträcka mellan installatör och installationsadress*

Fyll i sträckan

Ärendeuppgifter

Modellbeteckning*

Fyll i ditt modellbeteckning

Detaljtyp som avviker/funktionsavvikelse*

Fyll i funktionsavvikelse

Ärendeförklaring*

Fyll i ärendeförklaring

Troligorsak för avvikelsen*

Fyll i troligorsak

Jag har läst garantivillkoren och godkänner de.

Du måste godkänna garantivillkoren.