Aqua expert

Ditt hushåll avgör valet

Varje hushåll har ett antal tappställen med olika flöden, som tvättställsblandare, WC, diskmaskin etc. När samtliga tappställen är aktiva summeras deras flöde och den summan kallas för normflöde. Det är givetvis ovanligt att samtliga tappställen är aktiva samtidigt och därför dimensioneras filtret inte efter normflödet utan utifrån ett sannolikt flöde. Det sannolika flödet i ett hushåll är det troliga, genomsnittliga, flöde filtret måste klara att hantera. Är filtret inte dimensionerat efter flödet finns det risk att reningsprocessen blir otillräcklig. Dessutom kan systemets livslängd påverkas.

Tvättmaskin

st x 12 l/min

Diskmaskin

st x 12 l/min

Tvättställsblandare

st x 6 l/min

Köksblandare

st x 12 l/min

Badkarsblandare

st x 18 l/min

Duschblandare

st x 12 l/min

Wc

st x 6 l/min

Vattenutkastare

st x 12 l/min

 

Normflöde

liter/minut

 

Sannolikt flöde

liter/minut