Aqua expert

Upptäck problemet med vattnet i tid

Vi har lösningen till dina vattenproblem. Ta alltid en vattenanalys för att säkerställa dricksvattenkvalitén.

Radon i vattnet är canerframkallande

Radon 

Problem

Ibland passerar grundvatten genom uranhaltiga bergarter. Radon bildas i den sönderfallskedja som börjar med uran och slutar med bly. Den radioaktiva gasen radon tillförs vattnet i denna sönderfallskedja, något som kan vara svårt att upptäckta då radonhaltigt vatten varken ser eller luktar märkligt eller avvikande. Om den uppmätta radonhalten når nivåer om 1.000 becquerel per liter vatten (eller mer), klassas vattnet som otjänligt.

Om du misstänker problem med radon i dricksvattnet rekommenderar vi att beställa en vattenanalys.

Risker

Att dricka radonhaltigt vatten bedöms inte vara någon hälsorisk i sig. Problemet ligger istället i att det förorenade vattnet kan avge radongas som kan blandas upp med inomhusluften, vilket på sikt kan öka risken för cancer. Framförallt rökare som vistas i inomhusmiljöer med höga halter radon svävar i farozonen, men även icke-rökare bör naturligtvis vara på sin vakt.

Åtgärder

Då radon varken syns eller luktar måste ett vattenprov till för att konstatera eventuella problem.  Ett vanligt och relativt enkelt sätt att komma till bukt med problemet är genom luftning i trycklöst vatten. Kontakta oss på Aqua Expert, så hjälper vi dig med rådgivning och installation av radonavskiljare. I vårt sortiment finns radonavskiljare.  

Se våra radonfilter Hitta återförsäljare av vattenfilter