Aqua expert

Vattenprov - Gör en riktig vattenanalys

Livsmedelsverket rekommenderar regelbundna vattenanalyser minst var tredje år, även om allt verkar normalt med vattnet. Om fler än två fastigheter är anslutna till samma vattentäkt förespråkar myndigheten vattenprovtagning en gång om året.

Aqua Experts analyspaket för vattenprov innehåller allt du behöver: provflaskor, formulär och en svarsförsändelse. Enkelt, tydligt och bara att posta. Samtliga vattenanalyser utförs på ackrediterat laboratorium, vilket för dig som kund innebär att analysarbetet håller en hög kvalitativ nivå. De analyserar vattenprovet och sedan återkopplar vi snabbt med förslag på åtgärder.

Vårt analyspaket för vattenprov innehåller allt du behöver: provflaskor, formulär och en svarsförsändelse. Enkelt, tydligt och bara att posta. Analyspaketet är framtaget i samarbete med Eurofins, ett ackrediterat laboratorium. De utför samtliga vattenanalyser, vilket för dig som kund innebär att analysarbetet håller en hög kvalitativ nivå. De analyserar vattenprovet och sedan återkopplar vi snabbt med förslag på åtgärder.

Levarans / Frakt  

Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk /
Anläggningar som omfattas av dricksvattendirektivet: