Aqua expert

Upptäck problemet med vattnet i tid

Vi har lösningen till dina vattenproblem. Ta alltid en vattenanalys för att säkerställa dricksvattenkvalitén.

Järn och mangan 

Problem

Halter av järn och/eller mangan finns i de flesta borrade brunnar och leder som regel till missfärgningar samt avvikande lukt och smak vid kontakt med syre. Järn och mangan i sitt ursprungliga tillstånd kan inte uppfattas med blotta ögat förrän i kontakt med syre då järn och mangan fälls ut till synliga partiklar och avlagringar genom oxidering.

Om du misstänker problem med järn/mangan rekommenderar vi att beställa en vattenanalys

Risker

Järn och mangan är inte farligt för brukaren men kan leda till förgiftning om koncentrationen är allt för hög och då framförallt hos barn. De avlagringar som bildas av järnoxid och manganoxid är mycket svåra att få bort från sanitetsporslin.  Beläggning och avlagringar som fälls ut inuti rörsystemet och varmvattenberedare leder ofta till ett igensatt rörsystem med stora kostnader som följd.

Järn och mangan är de mest vanligt förekommande problemen med borrade brunnar och förekommer även tillsammans med andra anmärkningar som en vattenanalys kan visa. Halten av järn och mangan kan inbördes skilja i koncentrat varför man alltid regelbundet ska analysera vattnet från sin vattentäkt.

Åtgärder

Järn och mangan i dricksvattnet åtgärdas med järnfilter och manganfilter.

Se våra järn och manganfilter Hitta återförsäljare av vattenfilter