Aqua expert

Upptäck problemet med vattnet i tid

Vi har lösningen till dina vattenproblem. Ta alltid en vattenanalys för att säkerställa dricksvattenkvalitén.

Salter 

Problem

Klorid i grundvatten kommer bland annat från nederbörden, men kan även förekomma naturligt i berggrunden. I exempelvis områden som har varit täckta av hav är halterna ofta något högre och i mycket kustnära områden kan grundvattnet vara påverkat av nutida hav. Klorid i grundvattnet kan även lokalt komma från avlopp, deponier och saltning av vägar. Höga salthalter kan ge problem med smak och korrosion.

Risker

Korrosionsangrepp på dina rörinstallationer riskerar att öka när halterna klorid överstiger 100 mg/l.. Halter över 300 mg/l kan även ge smakproblem. 

Åtgärder

Höga salthalter åtgärdas med Omvänd osmos. Omvänd osmos är en avancerad vattenreningsteknik som tar bort de flesta föroreningar utan att använda kemikalier, utan med högt tryck pressa vattnet genom ett membran.