Aqua expert

Upptäck problemet med vattnet i tid

Vi har lösningen till dina vattenproblem. Ta alltid en vattenanalys för att säkerställa dricksvattenkvalitén.

Magnetit

Problem

Magnetit, eller svartmalm som det även kallas, är en grå/svart järnoxid med formeln Fe3O4. Magnetit är starkt magnetiskt och skapar därför problem för många energisnåla cirkulationspumpar. Även magnetitpartikeln i sig självt kan belägga trånga spalter och bygga igen radiatorer så att de blir mindre effektiv att leda ut värmen. Magnetit bildas främst av syret i vattnet som korriderar fram järn till oxid från radiatorer och andra installationer i värmesystemet. Närvaron av syre minskar allt eftersom korrosionen fortlöper men med nytt vatten vid påfyllnad skapas problemet ånyo. För att försäkra sig om att installationer så som cirkulationspumpar kan skadas krävs ett magnetitfilter

Risker

Beläggningar av magnetit som långsamt växer utan att du gör något åt dem kan bli en dyr affär i längden.

Det kan orsaka onödiga fel och slitage som verkar relativt snabbt. Du kan uppleva att varmvattenpannan bullrar, får driftavbrott eller fungerar sämre. Energiförbrukningen i huset ökar och systemet blir mindre pålitligt.

Åtgärder

Med vårt magnetitfilter Centramag fångas magnetit enkelt upp. Resultatet blir minskade uppvärmningskostnader och maximal livslängd för dig anläggning. Magnetitfiltret är både enkelt att installera och att underhålla. Har du frågor om våra tjänster eller magnetit i sig, tveka inte att höra av dig!

Se våra magnetitfilter Hitta återförsäljare av vattenfilter